[SOLVED] Problem with background-color for lists in V4

I have earlier made an Framework V3 Cordova app with articles in accordion items and it worked very well. However in V4 Cordova it does not work as previously and the list item are white instead of yellow
An example:

> <div id="label87" dir="LTR" style="background: #ffff99;">
> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><b>Contact</b></strong> </p>
> <ul>
> <li>
> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="font-weight: normal;">Om dina vanföreställningar är Svår till Extremt och klart stör tänkande, beteende och relationer finns skäl att kontakta din läkare för att försöka minska besvären. Att höja dosen eller byta antipsykotika kan vara värt att testa. Antipsykotika har bättre effekt mot vanföreställningar än mot röster. Diskutera även dina sömnproblem och ångestbesvär om du har det.</span></strong></p>
> </li>
> <li>
> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="font-weight: normal;">Det är viktigt att inte dröja med att söka hjälp om det är ett stort problem eller om det varat i flera dagar, eftersom det kan vara ett tecken på att ett återfall i psykos kan komma.</span></strong></p>
> </li>
> <li>
> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="font-weight: normal;">Kunskap kan minska psykossymptom och psykoserna. Du kan få kurser, som sjukdomshantering (IMR), familjeutbildning och familjeintervention, som har bevisad effekt via psykiatrin.</span></strong></p>
> </li>
> <li>
> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="font-weight: normal;">Kognitiv beteendeterapi mot psykossymptom (KBTp) kan också vara värt att prova om det är den nya starkare versionen, liksom KBT mot ångest.</span></strong></p>
> </li>
> </ul>
> </div>

Earlier this entire field was yellow, but now the list items are white and only the top and the bottom is yellow.

In CSS I tried:

div.label87 ul li {
background-color: #ffff99 !important;
}

But nothing is changed. Grateful for suggestions!

your css selector is wrong

your html div is:

<div id="label87" dir="LTR" style="background: #ffff99;">

but your css selector is pointing to a div with a class label87 not an id label87.
try by changing your css selector or add the class to your div

Many thanks you were right:

#label87 ul {
background-color: #ffff99 !important;
}

Worked perfectly!